EKOKARDİYOGRAFİ Geri Dön  
   
 
 
Ultrasonografi dalgalarıyla kalbinizin yapısı inceleniyor

Nedir?

Ekokardiyografi, ultrasonik ses dalgalarını kullanarak, hareketli bir organ olan kalbin yapısını, patolojilerini ve fonksiyonlarını inceleme imkanı veren bir teşhis ve araştırma tekniği.

Hangi durumlarda kullanılıyor?

Ekokardiyografi ile kalp karıncığı duvarının hareketleri ve boşluğu, kalp kası büyümeleri ve kalp kapakları incelenebiliyor. Ayrıca kalbe takılan suni kapakçıkların yapı ve işlerlik durumları da ekokardiyografi ile görülebiliyor.

İşlem nasıl uygulanıyor?

Ekokardiyografi aletinde, elde edilen görüntülerin izlendiği ekrana görüntüleri gönderen ve "probe" isimli uç
bir kısım bulunuyor. Probe, hastanın göğsünde kalbe denk gelen bölgeye tutuluyor. Bu görüntüde kalbin tüm boşlukları, ana damarlara ait giriş ve çıkış kısımları, kapakçıkların durumu, aortun ve aort kapağının durumu, kapakçıklar boyunca kanın hareketi ve kapakçıklardaki açılma ile kapanma kusurlarına ait bozukluklar
görülebiliyor. Bunların yanı sıra, kalp kası fonksiyonları da kalp damar tıkanıklıkları hakkında fikir veriyor ve
doğumsal kalp hastalıklarını tanısının konulmasında en temel tanı aracı oluyor. Boğazdan probun yutturulması şeklinde yapılan Transözofageal ekokardiyografi ise kalbin kulakçık kısmı, kalpte pıhtı araştırılması, kalpte delik araştırılması, bazı doğumsal kalp hastalıkları ve aort damarları hakkında çok detaylı bilgiler sağlıyor.

Avantajları

Hastalar üzerinde herhangi bir zararı veya yan etkisi kesinlikle yok ve kolay uygulanabiliyor.

Dezavantajları

İleri derecede obez olan hastalarda kalp görüntüsü iyi alınamadığı için bu tetkik yetersiz kalabiliyor.
 
ah kalbim
ah kalbim
Websitemizde yer alan bilgiler Acıbadem Hayat Yayın Kurulu tarafından oluşturulmuştur. Bu bilgiler tedavi edici amaç taşımamaktadır.
Güncelleme Tarihi 01.08.2015