Kalp Ameliyatlarında Hızlandırılmış İyileştirme Protokolü
 
Geri Dön
 
Kalp Ameliyatlarında Hızlandırılmış İyileştirme Protokolü1953 yılında gerçekleştirilen ilk açık kalp ameliyatından sonra, kalp cerrahisi uygulamalarında yıllar içinde önemli gelişmeler olmuştur. Açık kalp cerrahisi uygulamalarının ilk yıllarında anestezik ilaçların kalp üzerine yapacağı olumsuz etkilerden çok korkulduğu için mümkün olduğunca kalp ve dolaşım sistemi üzerine olumsuz etkisi en az olan morfin gibi narkotik ilaçların kullanımı tercih edilmiştir. Yüksek doz morfinin açık kalp cerrahisinde ana ilaç olarak kullanılması ve hastaların yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) mekanik ventilatör (suni solunum cihazı) desteğinde iken daha güvenli olduğu düşüncesi, hastaların YBÜ'de 24-36 saat mekanik ventilatöre bağlı kalmasına neden olmuştur. Bu klasik uygulama sırasında hastalar YBÜ de 2-4 gün, hastanede 10-15 gün arasında tutulmakta idi.

1990'lı yıllara gelindiğinde hem monitorizasyon (hastanın yaşam bulgularının anlık izlenmesi) sistemlerindeki gelişmeler hem de anestezide kullanılan sedatif hipnotik ve narkotik ilaçların yeni kuşaklarının kullanıma girmesi, yeni düşüncelerin ortaya çıkmasını (hastaların daha erken kendi solunumlarına geri döndürülmesi (ekstübasyon), YBÜ de 24 saatten daha az kalma ve hastanede 6 günden daha az kalma) sağlamıştır.

Teknoloji ve farmakolojideki (ilaç bilimi) gelişmeler, anestezistleri yeni uygulamalara yönlendirmiş, ancak yıllardan beri uygulanan ve doğruluğundan çok emin olunan klasik uygulamaların değiştirilmesindeki zorluklar karşısında, anestezistler öncelikli olarak düşük risk grubundaki hastalara yeni kuşak anestetik ajanlar kullanmış ve bu hastaların detaylı monitorizasyonlarını sağlayarak sonuçları klasik yöntem sonuçları ile karşılaştırdıklarında sonuçların daha iyi olduğunu görmüşlerdir.

Bu cesaret verici gelişme sonrası klasik uygulama yerini yavaş yavaş yeni uygulamaya bırakmıştır. Fast Track Recovery (hızlandırılmış iyileşme) protokolü denilen bu yeni uygulamada hastalar ya ameliyat bitiminde hemen ameliyathanede veya YBÜ de ilk 4-6 saat içinde kendi solunumuna geri döndürülmektedirler. Bugün için ameliyathanedeki hasta ekstübasyonu (kendi solunumuna geri dönme) ameliyat sonrası ilk birkaç saatin nabız, tansiyon ve kanama açısından kritik dönemi içermesi nedeni ile pek tercih edilmemekte, yaygın olan uygulama ise hastanın YBÜ gelişinden sonraki ilk 4-6 saat içinde ekstübasyonunu, ilk 24 saatte YBÜ'sinden ve 5. günde hastaneden çıkmasını hedeflemektedir. Günümüzde tüm açık kalp cerrahisi vakalarına güvenle hızlandırılmış iyileşme protokolü uygulanabilmektedir.

Hızlandırılmış iyileşme protokolünün hedefine ulaşabilmesi, anestezist, cerrah, perfüzyonist ve yoğun bakım ekibinin uyum içinde çalışmasına bağlıdır. Özellikle ameliyat sırasında hastanın sıvı dengesinin iyi ayarlanması, cerrahi işlemin eksiksiz olarak en kısa sürede bitirilmesi ve YBÜ'de hastaların deneyimli hemşireler tarafından bire bir takip edilmesi hızlandırılmış iyileşme protokolünün başarısını belirleyen en önemli faktörlerdir.

ah kalbim
ah kalbim
Websitemizde yer alan bilgiler Acıbadem Hayat Yayın Kurulu tarafından oluşturulmuştur. Bu bilgiler tedavi edici amaç taşımamaktadır.
Güncelleme Tarihi 01.08.2015