KARDİYAK MR Geri Dön  
   
 
  Kalp kası hastalıklarını inceliyor, kalp içindeki kitleleri saptıyor!

Nedir?

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR), aslında çok da yeni bir görüntüleme tekniği değil, 80'li yılların başlarında geliştirilmiş ileri bir tıbbi görüntüleme yöntemi. Ancak kardiyak amaçlı kullanım prosedürleri son yıllarda geliştirildi.

Hangi durumlarda kullanılıyor?

Doğumsal kalp hastalıkları, kalp boşlukları ile kalbe giren ve çıkan ana damar yapılarının detaylı değerlendirilmesi, fonksiyonları bakımından önemli bilgiler sağlıyor. Bu grup hastalıklarda ekokardiyografi bulgularını tamamlayan ve hastaya zarar vermeyen bir inceleme yöntemi olarak, gittikçe artan bir önem kazanıyor. Kalp damar tıkanıklıklarının değerlendirilmesi, kalp krizi sonrası kalp kasının ne kadar etkilendiğinin ve bu etkilenme sonucu kalp kasının ne kadarının canlı ve fonksiyonel yapısını
koruyabildiğinin belirlenmesi konusunda çok detaylı veriler sağlıyor. MR inceleme, anjiyografik görüntüler ve
koroner damarların da görüntülenmesini sağlıyor, aynı inceleme sırasında hem fonksiyonel ve fizyolojik, hem de histopatolojik değerlendirme yapabilmeye imkan veriyor. Halen kardiyomiyopatiler olarak adlandırılan kalp kası hastalıklarının değerlendirilmesinde ve kalp içi kitlelerin değerlendirilmesinde en önemli tanı hassasiyetine
sahip olan yöntem MR inceleme.

Avantajları

En önemli avantajlarından birisi, işlem sırasında kullanılan tekniklerin böbrekler açısından önemli bir sakınca oluşturmaması. Bilinen klasik görüntüleme yöntemlerinden farklı olarak, radyasyon ve ultrason dalgaları
içermiyor ve organların gerçek görünümlerini, fizyolojik parametreleri kullanarak görüntülüyor. MR'ın, ortaya
koyduğu veriler bakımından günümüzde kalp damar hastalıklarının tanısında girişimsel olmayan bir görüntüleme yöntemi olarak, giderek artan geniş bir kullanım alanı bulunuyor.


 
ah kalbim
ah kalbim
Websitemizde yer alan bilgiler Acıbadem Hayat Yayın Kurulu tarafından oluşturulmuştur. Bu bilgiler tedavi edici amaç taşımamaktadır.
Güncelleme Tarihi 01.08.2015