MİYOKARD PERFÜZYON SİNTİGRAFİSİ Geri Dön  
   
 
 
Kalp kasınızın durumu hakkında bilgi veriyor

Nedir?

Kalp kası, koroner damarlar denilen özel damarlar aracılığıyla besleniyor. Eğer koroner damarlarda ciddi daralmalar olur ve bu da kalp kan akımını azaltırsa veya damar tamamen tıkanırsa (koroner arter hastalığı) kalp yeterli oksijeni alamıyor. Bazen kalp şikayetleri çok silik kalabiliyor veya hastanın hiçbir yakınması olmayabiliyor. Miyokardial sintigrafik inceleme; görüntülerden birincisi stres altında (örneğin egzersiz yaparken), diğeri ise istirahat durumunda olmak üzere iki ayrı durumda kalbin kanlanması hakkında bilgi verebilen bir incelemedir.

Hangi durumlarda uygulanıyor?

Miyokard perfüzyon sintigrafisi, genellikle kalp kasının kanlanmasında bir sorun olup olmadığını araştırmak üzere yapılıyor.

Nasıl uygulanıyor?

Bu işlem sırasında incelemeyi yapabilmek için az bir miktar kalp hücrelerinde tutunma özelliği olan radyoaktif
madde, kol toplardamarından hastaya veriliyor. Ardından göğsün etrafında dönen bir araç (gama kamera) ile
kalbin görüntüleri alınıyor. Bu görüntüler stres ve istirahat sırasında kalp damarları aracılığıyla kalp hücrelerine yayılıyor ve kalp kan akımını kıyaslama imkanı veriyor. İstirahat çalışması genellikle stres çalışması ile aynı
günde yapılıyor. En sık kullanılan izotoplar, talyum 201 ve teknisyuma bağlanan sestamibi ve tetrofosmin gibi ajanlardır.

Avantajları

Miyokardial sintigrafi ile ciddi koroner arter hastalığı tanısı konulurken, testing belli bir tanı hassasiyeti oluyor.
Ciddi damar hastalığını tanıma konusunda tanısal duyarlılığı ve özgüllüğü (spesifitesi) %90 düzeylerindedir.
Tanısal değeri Treadmill EKG testinden fazla olduğundan damar darlığının bölgesel yerini belirleyebilme
konusunda da daha iyi bilgi sağlıyor. Ayrıca test sırasında elde edilen bilgiler hastanın mortalite (ölüm)
riski, kalp fonksiyonları ve ileri kalp yetersizliği hakkında da bilgi sağlıyor, elde edilen bilgiler hekimin tedavi
stratejisi konusunda önemli bilgiler içeriyor.

Dezavantajları

Bu işlem öncesinde bazı hazırlıkların yapılmasını ve hastanın kullandığı bazı ilaçların önceden bırakılmasını gerektiriyor.
 
ah kalbim
ah kalbim
Websitemizde yer alan bilgiler Acıbadem Hayat Yayın Kurulu tarafından oluşturulmuştur. Bu bilgiler tedavi edici amaç taşımamaktadır.
Güncelleme Tarihi 01.08.2015