PET CT Geri Dön  
   
 
 
Kalp krizinin kalbinizdeki etkilerini öğrenin!

Nedir?

Sintigrafi esasına dayanan bir kardiyak incelemedir.

Hangi durumlarda kullanılıyor?

Bu teknik, kalp kasının canlılığının ne derece korunduğunun kesin olarak gösterilebilmesi için yapılıyor. Kalp hücrelerinin daha çok fonksiyonları ve canlılığı konusunda detaylı bilgi edinmek için kullanılıyor. Örneğin hasta eğer bir kalp krizi geçirmiş ise hangi dokuların bu krizden ne kadar etkilenmiş olduğu kesin bir şekilde ortaya çıkabiliyor.

İşlem nasıl uygulanıyor?

İşlem sırasında kalbe genellikle glikoz içeren işaretlenmiş izotoplar veriliyor. Nükleer tıp yöntemlerinde olduğu
gibi PET'te de çok küçük miktarlarda, radyoizotop denen radyoaktif maddeler kulla¬nılıyor, hastaya yapılan
stres işlemi sırasında toplardamarından veriliyor. PET'te görüntülenebilmesi için radyoizotop, glikoz veya
dokular tarafından etkin olarak kullanılan bir hormon gibi, taşıyıcı görevi gören bir maddeye ekleniyor.
İzotop/taşıyıcı madde bileşimi, kan dolaşımına zerk ediliyor ve çok kısa sürede hedef organ olan kalp kası
hücrelerine ulaşıyor ve kalp kası hücrelerinde tutunma oranına göre yoğunlaşıyor. Glikoz içeren bu maddenin hücrelerde tutunmak suretiyle kameradan yayılan görüntüleri kaydediliyor ve elde edilen veriler hücrenin
daha çok fonksiyonları ve canlılığı konusunda detaylı bilgi veriyor.

Avantajları

Kalp dokularının canlılığının gösterilmesinde kesin sonuç veriyor.

Dezavantajları

Hamile ve çocuklara uygulanamıyor
 
ah kalbim
ah kalbim
Websitemizde yer alan bilgiler Acıbadem Hayat Yayın Kurulu tarafından oluşturulmuştur. Bu bilgiler tedavi edici amaç taşımamaktadır.
Güncelleme Tarihi 01.08.2015