STRES EKOKARDİYOGRAFİ Geri Dön  
   
 
  Ciddi kalp damar hastalıklarının tanısında tercih edilen yöntem

Nedir?

İstirahatte yapılan ekokardiyografi, kalp boşluklarının genişliği, duvar hareket bozuklukları ve kalp kasının kasılma fonksiyonlarını saptayarak, dolaylı olarak koroner arter hastalığı tanısına yardımcı oluyor. Ayrıca tetkik sırasında diğer kapak hastalığı, kalp zarı iltihabı, aort damar yırtılması ve kalpte aşırı kalınlaşma ile seyreden kardiyomiyopati gibi göğüs ağrısına ve nefes darlığına neden olabilecek diğer durumların ayırt edilmesini sağlıyor.

Hangi durumlarda kullanılıyor?

Eforlu EKG testi eşliğinde uygulanan stres ekokardiyografisi, damar hastalığı bölgesinin gösterilmesi amacıyla yapılabiliyor. Dipiridamol, dobutamin, adenozin gibi ilaçlar, ilaçlı stres amacıyla kullanılıyor. Günümüzde en çok tercih edilen ajan dobutaminden stres ekokardiyografisi, ciddi kalp damar hastalığı tanısı yanında, kalp kasının canlılığını gösterme amacıyla da yararlanılıyor.

İşlem nasıl uygulanıyor?

Öncelikle kalbin, damardan uygulanan bir ilaç ile yüksek tempolu çalıştırılması sağlanıyor. Bunun için hastanın koşması isteniyor bu sırada uygulanan ilaç ile kalpteki etkiler oluşturuluyor. Efor harcama sırasındaki kalbin
kasılması ve kapak fonksiyonları inceleniyor.

Avantajları

Maliyeti miyokardial sintigrafiye göre daha düşük olan, daha az zaman alan ve kalp fonksiyonları konusunda
daha fazla bilgi sağlayan bir yöntem. Stres ekokardiyografisinin ciddi kalp damar hastalığını saptamada
duyarlılık ve özgüllüğü yaklaşık yüzde 90 civarında.

Dezavantajları

Stresle oluşacak duvar hareket bozukluklarını belirleme, görüntülerin değerlendirilmesinde deneyim
gerektiriyor. Bu nedenle deneyimli hekimler tarafından yapılması gerekiyor. 
ah kalbim
ah kalbim
Websitemizde yer alan bilgiler Acıbadem Hayat Yayın Kurulu tarafından oluşturulmuştur. Bu bilgiler tedavi edici amaç taşımamaktadır.
Güncelleme Tarihi 01.08.2015